Запознайте се с основите на Ардуино с помоща на тези пет видеа!

 

 

1. Въвеждаща презентация - Arduino платформа

 

2. Мигане на светодиод

 

 

3. Широчинно - импулсна модулация

 

4. Получаване на информация от сензори

 

 

5. Задвижване на мотори.