Целта на състезанието е автономни роботи да се избутат от ринг.


1. Изисквания към роботите
1.1 Роботът трябва да се побира в квадрат 10x10см.
1.2 Теглото на робота в началото на състезанието трябва да е под 500гр.
1.3 Роботът може да разширява размера си след началото на рунда, но не може да се разделя на части - трябва да запази цялостта си
1.4 Роботът трябва да е автономен.

2. Забрани
2.1 Забраняват се блокиращи устройства, които да объркват нормалния процес на работа на противниковите сензори.
2.2 Елементи, които могат да повредят или счупят ринга или противниковия робот.
2.3 Устройства, които съхраняват течност, прах, газ, или друга субстанция за хвърляне по опонента.
2.4 Забраняват се огнехвъргачки.
2.5 Устройства за хвърляне на предмети срещу опонента.
2.6 Лепкави субстанции за подобрение на сзеплението. Гумите и другите компоненти на робота, контактуващи с ринга, не трябва да задържат стандартен лист А4 във въздуха за повече от 2 секунди.
2.7 Устройства за увеличаване притискането към земята - като турбини или магнити.
2.8 Прекалено остри ръбове, които могат да наранят ринга или противниковия робот. По съдиска преценка прекалено острите ръбове могат да се покрият.

3. Изисквания към ринга
3.1 Рингът е черен с бяла външна линия.
3.2 Рингът трябва да е кръгъл с размери диаметър - 77см.
3.3 Бялата линия е с дебелина - 2,5см.

4. Провеждане на сумо битките
4.1 Една битка се състои от 3 рунда, всеки от които по 3 минути.
4.2 Робот, спечелил два рунда, печели битката. Ако изтече определеното време преди който и да е от роботите да е спечелил рунда, и ако единия има вече спечелен рунд, то този робот печели битката.
4.3 Ако във времевия лимит никой от роботите не спечелва рунд, се играят допълнителни рундове, докато един от роботите не спечели рунд.

5. Начало и край на рунд
5.1 Позициониране на роботите. Рингът се дели на четири квадранта. Роботите се позиционират по следния начин:

5.2 Началото на рунда е при сигнал от съдията. Роботите тръгват без закъснение.
5.3 Край на рунда - когато робот отбележи точка или изтече времевият лимит.

6. Oтбелязване на точка
6.1 Когато която и да е част от противниковия робот бъде избутана, така че да докосне пространството извън ринга
6.2 Когато противниковият робот сам докосне пространството извън ринга.
6.3 Дори робот да се преобърне на ринга, за да бъде отсъдена точка, той трябва да бъде избутан извън ринга.

7. Oтчитане на време
7.1 Даването на началния сигнал и отчитането на времето за рунда започват едновременно.

 

Edge Follower

1. Правила на състезанието

Edge Follower е дисциплина, в която участва един автономен робот. Той се поставя на терен, който е с произволна форма. Целта на всеки робот е да премине през терена самостоятелно, без да пада от ръбовете му. Роботът трябва да започне да се движи при стартирането му от състезателя.

1.1. Победа

Първо място: Роботът, който премине трасето за най-добро време.
Второ място: Роботът, който премине трасето с второ най-добро време.
Трето място: Роботът, който премине трасето с трето най-добро време

Един отбор може да спечели само едно призово място.

1.2. Дисквалификация

Роботът се дисквалифицира, ако:

 • над 50% от тялото му напусне рамките на терена
 • бъде нарушена автономността му (при намеса от страна на състезателя)
 • обърка посоката на движение (старт -> финал) над 4 пъти

Роботът може да бъде дисквалифициран по следните технически причини, ако:

 • се самозапали
 • не се движи повече от 16 секунди
 • след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали
 • не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента

1.3. Преиграване

Рундът може да се преиграва по съдийска преценка:

 • при саботаж от страна на противников състезател
 • при силни сеизмична активност (заметресение) или неблагоприятни метеорологични условия (силен страничен или насрещен вяртър)

1.4. Брой опити

Всеки робот има право на два опита за преминаване през трасето. Зачита се този от двата, който е с по-добро време.

1.5. Загуба

Загубили са всички роботи, които са изминали трасето за по-малко време от първите три.

1.6. Сляп Робот 

С цел да се избегне hardcode на трасето, участниците нямат право да тестват върху него. Ще им бъде предоставено на разположение малко тестово трасе.

2. Технически изисквания към роботите

2.1. Размери

Роботът трябва да е с максимални размери:

 • широчина – 10 см.
 • дължина – 10 см.
 • височина – няма ограничение

2.2. Тегло

Теглото на робота трябва е до 700 грама. Не се допуска използването на намаляващи теглото приспособления.

2.3. Визия

Отборът може да постави на видно място флаг или символ на организацията, за която се състезава. 

3. Изисквания към терена

3.1. Размери и цветове
Покритието на терена е бяло, неронливо, с известна грапавост. Размерите са както следва: 

 • Ширина - 25 см
 • Дължина - неопределена
 • Височина - 5 см

Теренът може да бъде съставен от неопределен брой завои, като всеки завой е с ъгъл 90 градуса.

3.2. Старт

При повикване от съдията, състезателят се приближава и поставя робота си на терена. Времето започва да се отчита, когато роботът напусне стартовата зона.  

3.3. Финал

Роботът приключва участието си успешно, когато достигне самостоятелно зоната за финал. Времето му бива отчетено от автоматичната система и опитът се брои за успешен.

В тази категория участват роботи, сглобени от създателите си.

I. Правилник на състезанието

Следенето на линия е дисциплина, в която автономен робот се опитва да финишира по трасе, представляващо черна линия на бял фон. Победител е този, който измине 3 обиколки на трасето за най-кратко време.

1. Победа
Победител е роботът с най-кратко време за трите обиколки.

2. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира ако нарушава принципите на честната игра:
- Ако пропусне завой.
- Не спазва трасето, а се опитва да мине по пряк път.

Роботът се дисквалифицира по технически причини:
- Ако се самозапали.
- Ако не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания, описани по-долу в регламента.

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва: - По съдийска преценка:
- Ако отчитащата система не сработи коректно.
- Ако има външна намеса.

4. Загуба
Роботите, които не са финиширали се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.


II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 15.00 см широчина на 20.00 см дължина. Максималната височина на робота трябва да е 20.00 см.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.


III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
Линията е черна, а трасето бяло. Широчината на линията е 2 см. Разстоянието между две съседни линии е не по-малко от 15 см. Формата на трасето е предварително известна, като не съдържа кръстовища и пресечени линии, а радиусите на завоите са не по-малки от 5 см.

В тази категория участват готови платформи като 3Pi, zumo и т.н.

I. Правилник на състезанието

Следенето на линия е дисциплина, в която автономен робот се опитва да финишира по трасе, представляващо черна линия на бял фон. Победител е този, който измине 3 обиколки на трасето за най-кратко време.

1. Победа
Победител е роботът с най-кратко време за трите обиколки. Всяка една организация с един тип робот може да спечели едно призово място.

2. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира ако нарушава принципите на честната игра:
- Ако пропусне завой.
- Не спазва трасето, а се опитва да мине по пряк път.

Роботът се дисквалифицира по технически причини:
- Ако се самозапали.
- Ако не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания, описани по-долу в регламента.

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва: - По съдийска преценка:
- Ако отчитащата система не сработи коректно.
- Ако има външна намеса.

4. Загуба
Роботите, които не са финиширали се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.


II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 15.00 см широчина на 20.00 см дължина. Максималната височина на робота трябва да е 20.00 см.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.


III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
Линията е черна, а трасето бяло. Широчината на линията е 2 см. Разстоянието между две съседни линии е не по-малко от 15 см. Формата на трасето е предварително известна, като не съдържа кръстовища и пресечени линии, а радиусите на завоите са не по-малки от 5 см.

 

I. Правилник на състезанието

Софтуерен лабиринт е дисциплина, в която автономен робот се опитва да излезе от лабиринт, съставен от черни линии. Трасето представлява множество кръстовища, с много входове и само един изход, който е обозначен с черен кръг с диаметър или квадрат със страна 10 см. Победител е този, който е успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време.

Роботите разполагат с два последователни опита, като стартът е от линия, определена от съдиите непосредствено преди началото на състезанието.

1. Победа
Победител е роботът открил изхода на лабиринта с най-малко време, като под внимание се взема най-краткото валидно от трите му опита.

2. Дисквалификация:
- Aко нарушава принципите на честната игра
- Не спазва трасето, а се опитва да мине по пряк път, който не е разчертан с линия.
- Ако се самозапали.
- Не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента.
- Ако има външна намеса.
- Хардкоднат или запомнен лабиринт.

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва:
- По съдийска преценка
- Ако отчитащата система не сработи коректно.
- Ако трасето е замърсено.

4. Загуба
Роботите, които не са финиширали, се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 15 см широчина на 15 см дължина. Няма ограничения за височина.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
- Линията е черна, а трасето бяло.
- Широчината на линията е 2 см.
- Разстоянието между две съседни линии е не по-малко от 15 см
- Диаметър на точката за финал - 10 см.

 

 

I. Правилник на състезанието

Лабиринт е дисциплина, в която автономен робот се опитва да излезе от лабиринт. Лабиринтът е изграден от блокчета с множество кръстовища, но само един вход и един изход. Победител е роботът, успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време. Роботите имат право на три последователни опита, като под внимание се взема най-краткото от трите времена.

Ако робота не успее да преодолее трасето за повече от 5 минути, опита се счита за неуспешен.

1. Победа
Победител е роботът с най-кратко време.

2. Наказания
При намеса от страна на човек, към времето на робота се добавят 10 секунди.

3. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира по следните технически причини:
- Ако се самозапали.
- Не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания, описани по-долу в регламента.

4. Преиграване
Рундът може да се преиграва: - Ако отчитащата система не сработи коректно.
- По съдийска преценка
- Ако трасето е замърсено.

5. Загуба
Роботите, които не са финиширали, се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 20 см широчина на 20 см дължина. Няма ограничения за височина.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
Стените на лабиринта са от итонг 60/25 и 5 см дебелина, бял цвят. Разстоянието между тях е 35 см.
Задание за трасето ще се определи на място преди състезанието.

3. Подова част на терена
Долната част на терена трябва да бъде идеално равна:
- Ако е балатум - цяло парче, без гънки
- Ако е лист хартия - цял лист, без гънки
- Друга гладка повърхност
 

В категория лични разработки се допускат всякакви роботи и съоражения, свързани с роботиката. Оценяването на роботите в тази дисциплина се извършва от жури - по зададени критерии.

1. Критерии
- Визия - как изглежда роботът.
- Поведение - колко качествено робтът изпълнява описаната от конструктора задача (софтуерни проблени, механични проблеми и т.н. - водят до намаляване на оценката).
- Атрактивност - определя се спрямо реакцията на публиката
- Приложение - до колко роботът е приложим в реалния свят - на демонстрирания етап от своето развитие (реален робот и робот прототип се приемат за едно и също)
- Развитие - възможността идеята да бъде доразвивана
- Оригиналност - готова платформа, готов сорс код, многократно развита идея - носят по-малко точки.

2. Оценяване
Оценяването на роботите се извършва по десетобалната система за всеки от критериите.

3. Победа
Роботът, който събере най-много точки от всички критерии, се счита за победител.