Цела на състезанието е роботът да премине през трасето за най-кратко време и
с възможно най-малко грешки.

1. Изисквания към роботите.
1.1 Роботът трябва да бъде разпознаван като танк.
1.2 Трябва да има поне един сензор за разстояние.
1.3 Роботът трябва да е автономен.

2. Забрани.
2.1 Забранява се използването на вериги, които могат да наранят повърхността на трасето.
2.2 Забранява се оставянето на части от робота на трасето.

3. Изисквания към трасето.

3.1 В зелено е зоната за старт/финал.
3.2 В жълто е зоната за обръщане.
3.3 Стената си е стена, за нея няма обяснения.


4. Провеждане на състезанието.
Роботът се поставя в старт/финал полето, така че предната му част да сочи към стената.
След пускане на робота, той трябва да достигне до полето за обръщане без да излезе от
очертанията на полето. След като достигне полето за обръщане, роботът трябва да се завърти на 1

80 градуса и да стигне до старт/финал полето.

Всеки участник има право на 3 опита.

5. Отчитане на време.
5.1 Отчитането на време започва когато роботът пресече предната линия на старт/финал полето.
5.2 Отчитането на време приключва когато роботът навлезе изцяло в старт/финал полето.