Целта на състезанието е автономни роботи да се избутат от ринг.

1. Изисквания към роботите
1.1 Роботът трябва да се побира в квадрат 15x15см.
1.2 Теглото на робота в началото на състезанието трябва да е под 1кг.
1.3 Роботът може да разширява размера си след началото на рунда, но не може да се разделя на части - трябва да запази цялостта си
1.4 Роботът трябва да е автономен.

2. Забрани
2.1 Забраняват се блокиращи устройства, които да объркват нормалния процес на работа на противниковите сензори.
2.2 Елементи, които могат да повредят или счупят ринга или противниковия робот.
2.3 Устройства, които съхраняват течност, прах, газ, или друга субстанция за хвърляне по опонента.
2.4 Забраняват се огнехвъргачки.
2.5 Устройства за хвърляне на предмети срещу опонента.
2.6 Лепкави субстанции за подобрение на сзеплението. Гумите и другите компоненти на робота, контактуващи с ринга, не трябва да задържат стандартен лист А4 във въздуха за повече от 2 секунди.
2.7 Устройства за увеличаване притискането към земята - като турбини или магнити.
2.8 Прекалено остри ръбове, които могат да наранят ринга или противниковия робот. По съдиска преценка прекалено острите ръбове могат да се покрият.

3. Изисквания към ринга
3.1 Рингът е черен с бяла външна линия.
3.2 Рингът трябва да е кръгъл с размери диаметър - 77см.
3.3 Бялата линия е с дебелина - 2,5см.

4. Провеждане на сумо битките
4.1 Една битка се състои от 3 рунда, всеки от които по 3 минути.
4.2 Робот, спечелил два рунда, печели битката. Ако изтече определеното време преди който и да е от роботите да е спечелил рунда, и ако единия има вече спечелен рунд, то този робот печели битката.
4.3 Ако във времевия лимит никой от роботите не спечелва рунд, се играят допълнителни рундове, докато един от роботите не спечели рунд.

5. Начало и край на рунд
5.1 Позициониране на роботите. Рингът се дели на четири квадранта. Роботите се позиционират по следния начин:

5.2 Началото на рунда е при сигнал от съдията. Роботите тръгват без закъснение.
5.3 Край на рунда - когато робот отбележи точка или изтече времевият лимит.

6. Oтбелязване на точка
6.1 Когато която и да е част от противниковия робот бъде избутана, така че да докосне пространството извън ринга
6.2 Когато противниковият робот сам докосне пространството извън ринга.
6.3 Дори робот да се преобърне на ринга, за да бъде отсъдена точка, той трябва да бъде избутан извън ринга.

7. Oтчитане на време
7.1 Даването на началния сигнал и отчитането на времето за рунда започват едновременно.