В тази категория участват готови платформи като 3Pi, zumo и т.н.

I. Правилник на състезанието

Следенето на линия е дисциплина, в която автономен робот се опитва да финишира по трасе, представляващо черна линия на бял фон. Победител е този, който измине 3 обиколки на трасето за най-кратко време.

1. Победа
Победител е роботът с най-кратко време за трите обиколки. Всяка една организация с един тип робот може да спечели едно призово място.

2. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира ако нарушава принципите на честната игра:
- Ако пропусне завой.
- Не спазва трасето, а се опитва да мине по пряк път.

Роботът се дисквалифицира по технически причини:
- Ако се самозапали.
- Ако не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания, описани по-долу в регламента.

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва: - По съдийска преценка:
- Ако отчитащата система не сработи коректно.
- Ако има външна намеса.

4. Загуба
Роботите, които не са финиширали се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.


II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 15.00 см широчина на 20.00 см дължина. Максималната височина на робота трябва да е 20.00 см.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.


III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
Линията е черна, а трасето бяло. Широчината на линията е 2 см. Разстоянието между две съседни линии е не по-малко от 15 см. Формата на трасето е предварително известна, като не съдържа кръстовища и пресечени линии, а радиусите на завоите са не по-малки от 5 см.