В категория лични разработки се допускат всякакви роботи и съоражения, свързани с роботиката. Оценяването на роботите в тази дисциплина се извършва от жури - по зададени критерии.

1. Критерии
- Визия - как изглежда роботът.
- Поведение - колко качествено робтът изпълнява описаната от конструктора задача (софтуерни проблени, механични проблеми и т.н. - водят до намаляване на оценката).
- Атрактивност - определя се спрямо реакцията на публиката
- Приложение - до колко роботът е приложим в реалния свят - на демонстрирания етап от своето развитие (реален робот и робот прототип се приемат за едно и също)
- Развитие - възможността идеята да бъде доразвивана
- Оригиналност - готова платформа, готов сорс код, многократно развита идея - носят по-малко точки.

2. Оценяване
Оценяването на роботите се извършва по десетобалната система за всеки от критериите.

3. Победа
Роботът, който събере най-много точки от всички критерии, се счита за победител.