Edge Detection

1. Правила на състезанието

Edge Detection е дисциплина, в която участва един автономен робот. Той се поставя на терен, който е с произволна форма. Целта на всеки робот е да премине през терена самостоятелно, без да пада от ръбовете му. Роботът трябва да започне да се движи при стартирането му от състезателя.

1.1. Победа

Първо място: Роботът, който премине трасето за най-добро време.
Второ място: Роботът, който премине трасето с второ най-добро време.
Трето място: Роботът, който премине трасето с трето най-добро време

Един отбор може да спечели само едно призово място.

1.2. Дисквалификация

Роботът се дисквалифицира, ако:

 • над 50% от тялото му напусне рамките на терена
 • бъде нарушена автономността му (при намеса от страна на състезателя)
 • обърка посоката на движение (старт -> финал) над 4 пъти

Роботът може да бъде дисквалифициран по следните технически причини, ако:

 • се самозапали
 • не се движи повече от 16 секунди
 • след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали
 • не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента

1.3. Преиграване

Рундът може да се преиграва по съдийска преценка:

 • при саботаж от страна на противников състезател
 • при силни сеизмична активност (заметресение) или неблагоприятни метеорологични условия (силен страничен или насрещен вяртър)

1.4. Брой опити

Всеки робот има право на два опита за преминаване през трасето. Зачита се този от двата, който е с по-добро време.

1.5. Загуба

Загубили са всички роботи, които са изминали трасето за по-малко време от първите три.

1.6. Сляп Робот 

С цел да се избегне hardcode на трасето, участниците нямат право да тестват върху него. Ще им бъде предоставено на разположение малко тестово трасе.

2. Технически изисквания към роботите

2.1. Размери

Роботът трябва да е с максимални размери:

 • широчина – 10 см.
 • дължина – 10 см.
 • височина – няма ограничение

2.2. Тегло

Теглото на робота трябва е до 700 грама. Не се допуска използването на намаляващи теглото приспособления.

2.3. Визия

Отборът може да постави на видно място флаг или символ на организацията, за която се състезава. 

3. Изисквания към терена

3.1. Размери и цветове
Покритието на терена е бяло, неронливо, с известна грапавост. Размерите са както следва: 

 • Ширина - 25 см
 • Дължина - неопределена
 • Височина - 5 см

Теренът може да бъде съставен от неопределен брой завои, като всеки завой е с ъгъл 90 градуса.

3.2. Старт

При повикване от съдията, състезателят се приближава и поставя робота си на терена. Времето започва да се отчита, когато роботът напусне стартовата зона.  

3.3. Финал

Роботът приключва участието си успешно, когато достигне самостоятелно зоната за финал. Времето му бива отчетено от автоматичната система и опитът се брои за успешен.