I. Правилник на състезанието

Лабиринт е дисциплина, в която автономен робот се опитва да излезе от лабиринт. Лабиринтът е изграден от блокчета с множество кръстовища, но само един вход и един изход. Победител е роботът, успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време. Роботите имат право на три последователни опита, като под внимание се взема най-краткото от трите времена.

Ако робота не успее да преодолее трасето за повече от 5 минути, опита се счита за неуспешен.

1. Победа
Победител е роботът с най-кратко време.

2. Наказания
При намеса от страна на човек, към времето на робота се добавят 10 секунди.

3. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира по следните технически причини:
- Ако се самозапали.
- Не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания, описани по-долу в регламента.

4. Преиграване
Рундът може да се преиграва: - Ако отчитащата система не сработи коректно.
- По съдийска преценка
- Ако трасето е замърсено.

5. Загуба
Роботите, които не са финиширали, се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 20 см широчина на 20 см дължина. Няма ограничения за височина.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
Стените на лабиринта са от итонг 60/25 и 5 см дебелина, бял цвят. Разстоянието между тях е 35 см.
Задание за трасето ще се определи на място преди състезанието.

3. Подова част на терена
Долната част на терена трябва да бъде идеално равна:
- Ако е балатум - цяло парче, без гънки
- Ако е лист хартия - цял лист, без гънки
- Друга гладка повърхност