I. Правилник на състезанието

Софтуерен лабиринт е дисциплина, в която автономен робот се опитва да излезе от лабиринт, съставен от черни линии. Трасето представлява множество кръстовища, с много входове и само един изход, който е обозначен с черен кръг с диаметър или квадрат със страна 10 см. Победител е този, който е успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време.

Роботите разполагат с два последователни опита, като стартът е от линия, определена от съдиите непосредствено преди началото на състезанието.

1. Победа
Победител е роботът открил изхода на лабиринта с най-малко време, като под внимание се взема най-краткото валидно от трите му опита.

2. Дисквалификация:
- Aко нарушава принципите на честната игра
- Не спазва трасето, а се опитва да мине по пряк път, който не е разчертан с линия.
- Ако се самозапали.
- Не се движи повече от 30 секунди или по преценка на съдията.
- Ако след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали.
- Ако не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента.
- Ако има външна намеса.
- Хардкоднат или запомнен лабиринт.

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва:
- По съдийска преценка
- Ако отчитащата система не сработи коректно.
- Ако трасето е замърсено.

4. Загуба
Роботите, които не са финиширали, се нареждат на едно и също последно място и по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери 15 см широчина на 15 см дължина. Няма ограничения за височина.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Няма ограничения за визията на робота.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система - от момента, в който роботът започне да се движи.

2. Размери и цветове
- Линията е черна, а трасето бяло.
- Широчината на линията е 2 см.
- Разстоянието между две съседни линии е не по-малко от 15 см
- Диаметър на точката за финал - 10 см.